Cyfromik 


Różnica między możliwym a niemożliwym jest jedynie miarą naszej determinacji - to nasze motto!


Firma CYFROMIK powstała w 2009 roku.

Od początku zorientowana była na rozwiązywanie problemów i zagadnień z zakresu techniki cyfrowej i mikroprocesorowej.

Zajmujemy się wykonywaniem projektów stacji energetycznych WN i SN dla inwestorów prywatnych i zakładów energetycznych, najczęściej w związku z rozwojem energetyki odnawialnej.

Drugim kierunkiem działania to projekty w branży automatyki (AKPiA) dla małych (i dużych) firm modernizujących posiadany park maszynowy lub inwestującym w nowy. Wykonujemy projekty automatyzacji procesów produkcyjnych lub usługowych. Programujemy sterowniki PLC.

Prowadzimy też niezależne, wysokospecjalistyczne szkolenia z techniki układów cyfrowych, programowania mikroprocesorów i sterowników PLC (m. in. Siemens S7-1200) oraz szkolenia z programowania w językach Pascal, PHP i szkolenia z kreślenia w programach typu CAD.

Wynajmujemy również naszą salę szkoleniową posiadającą stanowiska wyposażone w komputery PC i monitory 19". Komputery połączone są siecią Ethernet z możliwością połączenia z Internetem.SZKOLENIA

Nasze wysokospecjalistyczne szkolenia związane są z technikami cyfrowymi. Są to szkolenia z budowy, działania i programowania sterowników PLC i mikroprocesorowych oraz z programowania w językach Pascal, PHP. Dodatkowo prowadzimy szkolenia z kreślenia w programach typu CAD.

Od stycznia 2018 roku nie prowadzimy szkoleń w siedzibie firmy. Natomiast istnieje możliwość zrealizowania szkolenia w firmie klienta (w ramach sesji wyjazdowej) pod warunkiem spełnienia przez niego pewnych warunków (np. dla kursu S7-1200 warunki te to np. minimalna ilość osób - 5, zapewnienie sali na szkolenie z odpowiednią ilością stanowisk komputerowych z systemem co najmniej Windows XP). Szczegółowe informacje można uzyskać drogą e-mailową.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji papierowej.

Firma CYFROMIK jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00034/2015.

Lista aktualnie oferowanych szkoleń

Sterowniki PLC rodziny Siemens S7-1200 - kurs podstawowy
Podstawy programowania w języku PHP
Podstawy programowania w języku PASCAL
Podstawy techniki cyfrowej
Podstawy programowania mikroprocesorów
Podstawy kreślenia programami typu CAD

Zgłoszenie na szkolenie

W celu zgłoszenia się na szkolenie wypełnij i wyślij prosty formularz zamieszczony poniżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Tobą i podamy dalsze kroki działania w celu zapisania się na szkolenie.

  Tryb weekendowy śród-tygodniowy

Zapoznałem się z regulaminem szkoleń w firmie CYFROMIK.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CTCiM CYFROMIK z siedzibą przy ul. Zachodniej 97 p. 304, 90-723 Łódź, w celach związanych z udziałem w szkoleniach. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.

Wyślij również do mnie.

     


PROJEKTY
Stacje energetyczne

Od samego początku istnienia firmy specjalizujemy się w wykonywaniu projektów stacji energetycznych WN (110 kV) i SN (15, 30 kV). Nasza wieloletnia praktyka zaowocowała wykonaniem wielu bardzo wysokiej jakości projektów stacji elektroenergetycznych dla różnych operatorów energetycznych, m. in. dla:

- PGE Dystrybucja Oddział Białystok
- Energa Operator Oddział Gdańsk
- PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto, Łódź Teren
- Energoserwis Kleszczów

oraz dla zakładów przemysłowych.

Wykonaliśmy projekty takich stacji, jak:

- stacje 110 kV: Pelplin, Piecki, Kokawa, Łyszkowice
- stacje 30 kV: Eurometal, Bogumiłów
- stacja 15 kV Pabianice
- stacja 3 kV Pabianice Adamed

W szczególności specjalizujemy się w projektowaniu obwodów wtórnych stacji energetycznych (EAZ i telemechanika).

Automatyka przemysłowa

Oferujemy pomoc szczególnie małym firmom modernizującym posiadany park maszynowy lub inwestującym w nowy.

Doradzamy jak zautomatyzować proces produkcyjny lub usługowy, dobieramy czujniki i elementy wykonawcze, wykonujemy projekty automatyki, wykonujemy oprogramowanie sterowników PLC, a na końcu szkolimy załogę.

Nasza wieloletnia praktyka zaowocowała wykonaniem wielu projektów z branży AKPiA dla różnych inwestorów, m. in. dla:

- Master Foods Poland Sochaczew
- Elektrownia Połaniec
- Stomil Bydgoszcz
- Rozlewnia Gazu Warszawa
- Rafineria Gdańska
- OLPP (d. Naftobazy, d. CPN) - 8 baz paliw
- PERN (rurociąg Przyjaźń) - 3 pompownie
- Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
- Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów
- PKN Orlen (d. Petrochemia Płock)

System pomiarów i rejestracji parametrów technologicznych

Najnowszyn opracowaniem firmy CYFROMIK jest system rejestracji parametrów technologicznych w pomieszczeniach np. hurtowni farmaceutycznych lub spożywczych, chłodni, mrożni itp. z różnym asortymentem. System ten posiada funkcje pomiaru i rejestracji wielu różnych wielkości takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie itp. i ich długoczasowego przechowywania. Pomierzone parametry mogą być udostępniane na bieżąco uytkownikowi (wizualizacja) oraz zapisywane w celu późniejszego ich udostępnienia. System posiada też funkcję bieżącej sygnalizacji przekroczenia zakresu wartości mierzonych wielkości (sygnalizacja alarmu).

System składa się z szafki z zamontowaną aparaturą, obiektowych przetworników z czujnikami połączonych siecią RS485 (Modbus) oraz komputera klasy PC. W celu zabezpieczenia nieprzerwanego zasilania systemu w szafce zamontowane zostały akumulatory.

Schemat blokowy systemu:

System umożliwia przesyłanie danych pomiarowych i/lub sygnału alarmu bezpośrednio do użytkownika np. poprzez GSM.

W systemie rozwiązano problem braku bieżącej sygnalizacji przekroczenia wartości mierzonych wielkości (występujący w podobnych systemach oferowanych na rynku) poprzez zastosowanie specjalnego modułu sygnalizacji bezpośredniej opracowanego w firmie CYFROMIK. Moduł ten wykrywa w czasie rzeczywistym przekroczenia zakresu (dolnych i gónych wartości) mierzonych wielkości włączając sygnalizację optyczną i akustyczną.

Gwarantujemy terminowość oraz najwyższą jakość wykonanych prac.


KONTAKT

CYFROMIK
Centrum Technik Cyfrowych i Mikroprocesorowych
ul. Zachodnia 97 p. 304, 90-723 Łódź
www.cyfromik.pl
e-mail: cyfromik@cyfromik.pl
tel. 692-290-699

W celu przesłania nam wiadomości wypełnij i wyślij prosty formularz zamieszczony poniżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Tobą.

Wyślij również do mnie.